EXPORTNÉ FÓRUM SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ DIPLOMACIE

Dávame do pozornosti organizáciam v slovensko-českom prihraničí Exportné fórum slovenskej ekonomickej diplomacie so zameraním na exportné a investičné možnosti v mimoeurópskych teritóriách, ktorá sa bude konať dňa 29. júna 2015 v priestoroch Kongresovej sály MZV SR.

Čítať ďalej...

Podpora vývoja a inovácií vo firmách

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Čítať ďalej...