19.8.2017 STYL - KABO Brno (Aktuálne módne trendy jeseň - zima)

Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na jubilejných 50. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi, ktoré sa uskutočnia 19. - 21. augusta 2017

Čítať ďalej...

1.7.2017 SKLÁRSKE SYMPÓZIUM AJ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SKLÁRNI RONA

Skláreň RONA a.s. a Trenčianska regionálna komora SOPK pozývajú 
na Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2017 a Deň otvorených dverí.


Sympózium je najdôležitejšou aktivitou osláv 125. výročia sklárne Rona a momentálne vrcholia prípravy na jeho zabezpečení. Je dlhoročnou tradíciou , že RONA otvorí každé dva roky svoje výrobné priestory dizajnérom z celého sveta pre zhmotnenie svojich návrhov a nápadov. Dobré podmienky a vytvorenie dostatočného časového priestoru pre tvorbu dizajnérov dáva záruku kvalitných a hodnotných diel, ktoré sú v posledný deň sympózia, počas Dňa otvorených dverí prezentované v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach.

Čítať ďalej...

28.-30. 6. 2017 MEDZINÁRODNÁ SKLÁRSKA KONFERENCIA

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“. 

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční 
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Čítať ďalej...