1.7.2017 SKLÁRSKE SYMPÓZIUM AJ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SKLÁRNI RONA

Skláreň RONA a.s. a Trenčianska regionálna komora SOPK pozývajú 
na Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2017 a Deň otvorených dverí.


Sympózium je najdôležitejšou aktivitou osláv 125. výročia sklárne Rona a momentálne vrcholia prípravy na jeho zabezpečení. Je dlhoročnou tradíciou , že RONA otvorí každé dva roky svoje výrobné priestory dizajnérom z celého sveta pre zhmotnenie svojich návrhov a nápadov. Dobré podmienky a vytvorenie dostatočného časového priestoru pre tvorbu dizajnérov dáva záruku kvalitných a hodnotných diel, ktoré sú v posledný deň sympózia, počas Dňa otvorených dverí prezentované v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach.

Čítať ďalej...

28.-30. 6. 2017 MEDZINÁRODNÁ SKLÁRSKA KONFERENCIA

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“. 

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční 
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Čítať ďalej...

21.- 23. 6. 2017 DEMO PLAST 2017 RUMUNSKO - VÝSTAVA A ROKOVANIA

Demo Plast je výstava & obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Hlavnou témou dňa budú príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendoch v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberateľských odvetví. 

Koná sa: 21.-24. 6. 2017
Miesto: Expo Arad; 300 Aurel Vlaicu Roadway; Arad; RomaniaBližšie informácie: 
http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017051902

20.6.2017 OBCHOD S ČÍNOU PRAKTICKY

Trenčianska regionálna komora SOPK  pozýva na bezplatný odborný seminár "Obchod s Čínou prakticky". 

Cieľom odborného seminára je dozvedieť sa :
• ako na export do Číny a ako robiť marketing v Číne
• ako z Číny doviesť tovar, ako nájsť dodávateľov, ako preveriť a podpísať zmluvu, ako za tovar platiť
(a nenechať sa okradnúť), ako si dohodnúť dopravu
• o najčastejších podvodoch, na ktoré sa nechávajú firmy nachytať a ako sa ich vyvarovať
• ako s Číňanmi rokovať, a prečo to býva niekedy zložité 

Viac info: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017041201 


Organizačný garant:
Ing. Andrea Kohoutová