Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0

Pomoc pre podniky

  • výška inovačnej poukážky je od 10 000 EUR do 50 000 EUR s intenzitou pomoci maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov
  • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja
  • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
  • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
  • výzva vyhlásená 1. 2. 2023
  • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 3. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

Čítať ďalej...

Inovačné poukážky pre podniky

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
* ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
* ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE

OPRÁVNENÍ RIEŠITELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

VYUŽITIE INOVAČNÝCH POUKÁŽOK
V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí:
A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou; B) Zvyšovanie
energetickej efektívnosti v hospodárstve; C) Systémy odolných a zdravých potravín.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 10 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania.

Oprávnené aktivity-TU

Info brožúra- TU

Viac informácií na web stránke výzvy: https://www.inovujme.sk/sk/podniky 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022 alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Spracoval: Ján Václav, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

Inovačné poukážky pre podniky

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
* ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
* ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE

OPRÁVNENÍ RIEŠITELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

VYUŽITIE INOVAČNÝCH POUKÁŽOK
V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí:
A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou; B) Zvyšovanie
energetickej efektívnosti v hospodárstve; C) Systémy odolných a zdravých potravín.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 10 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania.

Oprávnené aktivity-TU

Info brožúra- TU

Viac informácií na web stránke výzvy: https://www.inovujme.sk/sk/podniky 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022 alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Spracoval: Ján Václav, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

1. 7.2020 INTRASTAT

INTRASTAT – webinár

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Intrastat.

Viac info:

http://nr.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020052801