28.-30. 6. 2017 MEDZINÁRODNÁ SKLÁRSKA KONFERENCIA

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“. 

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční 
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Čítať ďalej...

21.- 23. 6. 2017 DEMO PLAST 2017 RUMUNSKO - VÝSTAVA A ROKOVANIA

Demo Plast je výstava & obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Hlavnou témou dňa budú príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendoch v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberateľských odvetví. 

Koná sa: 21.-24. 6. 2017
Miesto: Expo Arad; 300 Aurel Vlaicu Roadway; Arad; RomaniaBližšie informácie: 
http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017051902

20.6.2017 OBCHOD S ČÍNOU PRAKTICKY

Trenčianska regionálna komora SOPK  pozýva na bezplatný odborný seminár "Obchod s Čínou prakticky". 

Cieľom odborného seminára je dozvedieť sa :
• ako na export do Číny a ako robiť marketing v Číne
• ako z Číny doviesť tovar, ako nájsť dodávateľov, ako preveriť a podpísať zmluvu, ako za tovar platiť
(a nenechať sa okradnúť), ako si dohodnúť dopravu
• o najčastejších podvodoch, na ktoré sa nechávajú firmy nachytať a ako sa ich vyvarovať
• ako s Číňanmi rokovať, a prečo to býva niekedy zložité 

Viac info: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017041201 


Organizačný garant:
Ing. Andrea Kohoutová

14. 6. 2017 LEADERSHIP 2.0

Pozývame Vás na náš nový tréning, kde Vám predstavíme unikátne a nové poňatie tréningu Leadership, na ktorom spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí a budete ho vedieť situačne používať. 

Čítať ďalej...