Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Slovenskému podnikateľskému prostrediu sa dostáva značná miera podpory. Je však spletitá a nie vždy efektívna:

*  Podpora exportu a zvidtelnenia  slovenských MSP v zahraničí:

https://sario.sk/sk/podpora-msp/co-je-narodny-projekt

 http://www.sbagency.sk/narodny-projekt-podpora-internacionalizacie-msp#.WcEkEchJZPY

 https://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=23833

http://www.sbagency.sk/europsky-tyzden-maleho-a-stredneho-podnikania-0#.XxWaM6EzbIV

 https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

https://export.slovensko.sk/

 http://www.sbagency.sk/v-ramci-projektu-cord-boli-spracovane-a-vydane-dve-publikacie-prirucky-podnikanie-na-slovensku-a#.XxWdz6EzbIV

https://www.een.sk/pod

http://web.sopk.sk/

 http://slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych

 https://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici 

 

*  Pomoc v regionoch:

 http://www.sbagency.sk/narodny-projekt-npc-v-regionoch-0#.WcKG2sirRPY

https://www.governance.sk/gov_project/narodny-projekt-participacia/

 https://www.siea.sk/inovacie/medzinarodne-projekty_inovacie/medzinarodny-projekt-spoluprace-klastrov-clusterfy/

http://www.sbagency.sk/zlepsenie-poskytovania-inovacii-politik-v-ramci-priemyselneho-odvetvia-40-v-europe#.XxWbdKEzbIX

https://fitcubator.sk/smart-koncepty/

 http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/496-bin-sgs01

 

* Rodinné podnikanie, žiaden problém:

https://www.npc.sk/sk/aktuality/poradenstvo-pre-rodinne-podniky-generacna-vymena-a-nastupnictvo/

http://www.sbagency.sk/rodinne-podnikanie-0

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-zosuladenie-rodinneho-a-pracovneho-zivota.html?page_id=928628

 

 

* Pracovná sila versus kvalifikácia:

https://siov.sk/projekty/aktualne-projekty/narodny-projekt-dualne-vzdelavanie/

https://siov.sk/narodny-projekt-system-overovania-kvalifikacii/

https://azu.sk/

https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/o-projekte/

https://export.slovensko.sk/podujatia/prax-pre-univerzity-riesenia-pre-firmy-2-0/

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie.html?page_id=545987

 https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-na-podporu-zamestnavania-uchadzacov-o-zamestnanie-v-odvetvi-polnohospodarstva.html?page_id=1009679

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-praxou-k-zamestnaniu-2-v-bsk.html?page_id=952301

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=944120

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-restart-pre-mladych-uchadzacov-o-zamestnanie-2.html?page_id=827151

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-sanca-pre-mladych-1.html?page_id=792445

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-umiestnovanie-dlhodobo-nezamestnanych-uchadzacov-o-zamestnanie-na-trhu-prace-s-vyuzitim-nestatnych-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=691053

https://www.upsvr.gov.sk/sn/aktualne-oznamy/dolezite-projekt-prva-pomoc.html?page_id=994152

 https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/o-narodnom-projekte

https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/aktualne-projekty/craftedu/

 http://www.sbagency.sk/slovak-business-agency-v-projekte-dualneho-vzdelavania#.XxWZvqEzbIV

 

 

 * Partnerstvá pre firmy v R&D: 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/informacny-system-vyskumu-a-vyvoja-pristupy-do-databaz-pre-potreby-vyskumnych-institucii-nispez-iv.html?page_id=19534&preview_type=from_menu

 https://www.siea.sk/inovacie/program-spoluprace/

http://hetfa.eu/v4-database/

 https://innonews.blog/2020/05/26/altfinator-informacie-o-alternativnom-financovani-a-zastupenie-na-slovensku/

 

* Keď je problém technológia:

 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/narodna-infrastruktura-pre-podporu-transferu-technologii-na-slovensku-nitt-sk-ii.html?page_id=33148

 http://www.sbagency.sk/projekt-ket4cleanproduction-key-enabling-technologies-klucove-podporne-technologie-pre-cistu#.XxWZRaEzbIV

 

Sektorové novinky: 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/it-akademia-vzdelavanie-pre-21.-storocie.html?page_id=22290&preview_type=from_menu

 https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sektorove-prehlady

 

 

* Hodnotenie podnikateľského prostredia:   

http://www.sbagency.sk/narodny-projekt-monitoring-podnikatelskeho-prostredia-v-sulade-s-uplatnovanim-princiJComments vypnuto

 https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/!ut/p/z1/jY_LDoIwEEU_qdMHUJZDlVLTKBQbsRvDyjRRdGH8fpG4FZjdTc7JvUMC6UgY-ne89q_4GPrbmM8hvZRtzTAXWm3coQRzVEy2NmUAlJwmoMmMLAqKIPduOwJYa7cTFERCwhp_Bvj68OcQfr7SWInMAkirEzBYeZc3nAPydf0zBYt-mJC5BUs_PO_e-w7iB3U0jas!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBMDg1NzAwSU5TVTAwVlNHQVQ1/

https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/regionalne-prehlady

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-kvality-socialneho-dialogu

https://minzp.sk/iep/informacie-iep/projekty-iep/narodny-projekt-budovanie-rozvoj-kapacit-analytickych-utvarov-vybranych-ustrednych-organoch-statnej-spravy.html

https://www.dcom.sk/

http://www.sbagency.sk/vysledky-dotaznikoveho-prieskumu-rob-sme#.XxWbG6EzbIW