Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
* ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
* ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE

OPRÁVNENÍ RIEŠITELIA
* FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

VYUŽITIE INOVAČNÝCH POUKÁŽOK
V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí:
A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou; B) Zvyšovanie
energetickej efektívnosti v hospodárstve; C) Systémy odolných a zdravých potravín.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 10 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania.

Oprávnené aktivity-TU

Info brožúra- TU

Viac informácií na web stránke výzvy: https://www.inovujme.sk/sk/podniky 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022 alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Spracoval: Ján Václav, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;