Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Zahajujeme registráciu na sprievodné podujatie konferencie Plasma Surface Engineering 2022!

Medzinárodné B2B rokovania: PSE 2022 – International Matchmaking

B2B stretnutia ponúkajú príležitosť na identifikáciu potenciálnych partnerov pre spoluprácu a nadviazanie zaujímavých obchodných kontaktov. Každý účastník si vyberá svojich partnerov na rokovanie individuálne. Úvodné rokovanie trvá 20 minút.

Termín konania:    5.-23. september 2022 (on line)
13. -14. september 2022 (v mieste konania konferencie)
Miesto konania: Veľtrh Erfurt / Kongresové centrum Erfurt;

Formy a podmienky účasti:
* v mieste konania (bezplatne, účastnícky poplatok je súčasťou  konferenčného poplatku)
* on line v dňoch 5.-23. september 2022 (registračný poplatok 55 EUR)
* členom Sekcie výrobcov strojov a náradia SOPK a Sekcia dodávateľov investičných celkov SOPK uhrádzame poplatok za  on-line rokovania.

Viac informácii o B2B sprievodnom podujatí PSE 2022 – International Matchmaking: TU

Registrácia na B2B podujatie: TU

S registráciou, s  voľbou rokovaní prípadne samotnou účasťou Vám radi pomôžeme.

18. medzinárodná konferencia Plasma Surface Engineering 2022

Termín konania: 12. -15. september 2022
Miesto konania: Veľtrh Erfurt / Kongresové centrum Erfurt;  Gothaer Straße 34; Erfurt, NEMECKO

Témy konferencie
1. Plazmové a iónové povrchové inžinierstvo
(technológia plazmového a iónového zdroja; plazma v kvapalinách; atmosférické plazmy; častice a prášky v plazme; plazma v konverznej technológii)

2. Technológie povrchovej úpravy
(technológie plazmovej difúzie; ošetrenie plazmou, čistenie a leptanie; fyzikálne naparovanie – PVD (Plasma-enhanced) chemické vylučovanie z pár – (PE)CVD; ďalšie technológie povrchového spracovania na báze plazmy)

3. Aplikácie a vlastnosti povlakov
(ochranné a tribologické nátery; optické, elektrické a magnetické povlaky; biomedicínske a biologické aplikácie; nátery súvisiace s novými energetickými koncepciami; konverzné procesy súvisiace s nátermi; kvantové technológie)

4. Charakterizácia a simulácia filmov a procesov
(simulácia a modelovanie rastu, štruktúry a vlastností; simulácia a modelovanie plazmových procesov; diagnostika technologických plaziem; analýza štruktúr a vlastností filmu; simulácia procesných reťazcov na báze plazmy)

5. Zmeny v inžinierstve plazmových povrchov

6. Plazma(-katalýza) v procesoch premeny plynov

Viac informáciu k účasti na medzinárodnej konferencii:
Program konferencie: TU
Registrácia účastníkov na konferenciu: TU
Info o partnerskej krajine : Českej republike

Pre účasť na konferencii môžu podnikatelia spadajúcich do kategórie malých a stredných podnikov získať podporu formou úhrady konferenčného poplatku z programu na podporu internacionalizácie slovenských firiem.

Sprievodná výstava a priemyselný večer

Súčasťou konferencie bude opäť „sprievodná výstava“, ktorá ponúka pre výrobné a iné firmy príležitosť na prezentáciu svojich produktov a služieb.

Každé dva roky sa stretávajú vedci a zástupcovia priemyslu, aby si vymenili poznatky a skúsenosti v rôznych oblastiach plazmového povrchového inžinierstva. Toto podujatie je pre vystavovateľov príležitosťou na networking, prezentáciu.  13. septembra 2022 sa uskutoční spoločenské podujatie: Priemyselný večer.

Cena expozície od 2840 EUR za 6 metrov štvorcových plochy

Viac informácií o sprievodnej výstave: TU

Priebežne aktualizovaný  zoznam vystavovateľov

Kontakt a asistencia:

Ján Václav, Martin Plško; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032 6523834

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =