Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Pozývame Vás na oficiálne medzinárodné obchodné rokovania na HANNOVER MESSE.

Budú konať v dňoch od 1. do 5. apríla 2019.

V rámci tejto oficiálnej aktivity sa od roku 2005 zrealizovalo viac ako 30 000 obchodných stretnutí medzi viac ako 4 000 spoločnosťami.
Nadchádzajúci ročník medzinárodných obchodných rokovaní počas HANNOVER MESSE sa zameria na úlohu DIGITALIZÁCIE v priemysle za účasti špecialistov z tejto oblasti. Okrem toho v rámci osláv 15. výročia na HANNOVER MESSE, sa predstavia ďalšie oblasti zahŕňajúce nové aspekty, vrátane diskusné paneli na aktuálne témy (\\\"PITCHING SESSIONS\\\"), rovnako ako vzorové prezentácie v rámci \\\"VIRTUAL CORNER\\\".
Podujatie pripravujeme v spolupráci s obchodnou komorou Luxemburg, Enterprise Europe Network. Ako oficiálne podujatie \\\"Deutsche Messe\\\" v rámci \\\"Global Business & Markets\\\" podujatie štandardne pokrýva všetky sektory HANNOVER MESSE.

Kooperačné podujatie :
* zaháňa všetky sektory veľtrhu Hannovermesse
* ponúka možnosť naplánovania rokovaní v rozsahu až 5 dní
* poskytuje rokovacie priestory, ktoré sa nachádzajú v strede veľtrhu
* spája širokú medzinárodnú partnerskú sieť, ktorá pomáha spoločnostiam pred podujatím
* poskytuje odbornú pomoc na mieste a po výstave.


Informácie kooperačnom podujatí
Registrácia účastníkov je cez odkaz ―> Informácie o podujatí a registrácia
Pri registrácii si vyberte Trenčiansku regionálnu komoru SOPK ako národného partnera.


Podmienky účasti:
Registrácia do 15. februára 2019 -bez poplatku. Na zabezpečenie serioznosti podujatia sa však fakturuje pokuta vo výške 150 EUR, ak spoločnosť zruší svoju účasť.
V prípade otázok nás kontaktujte :

Ján Václav; Ľubica Žovincová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6525285
e-mail: