Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

Pozývame na obchodné rokovania formou business breckfast slovenských a moravských fireim.

Miesto konania:Penzion Beatrice, U jehouna. ČR

Dátum konania: 14.9.2015 o 9 hod.

Informácie:
Martin Plško
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2  911 01 Trenčín
tel.: 032 / 6520035