Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Výstava pripomínajúca založenie značky Laurin & Klement a jej vývoj k vozidlám Škoda. Odráža tradíciu automobilového priemyslu v Českej republike a bude vystavená v rámci Autosalónu Bratislava

Místo konání:  Incheba Expo Bratislava

Datum:  Od:     14.4.2015     Do:         19.4.2015

Organizátor a autor informácie: České centrum v Bratislave