Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Nachádzajú sa tu o informácie o platnej i pripravovanej legislatíve.