Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Sieť ponúk Vám pomôže objaviť nové exportné príležitosti pre Vaše produkty a služby a tiež nájsť nových obchodných partnerov.