Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Zverejňované dopyty sú príležitosť stať sa dodávateľom alebo subdodávateľom dopytovaných produktov alebo služieb resp. zúčastniť sa tendrov.