Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Vážení páni, vážené dámy  dávame do pozornosti možnosť rozšíriť svoje obchodnú spoluprácu počas nadchádzajúcej výstavy  HANNOVER MESSE 2023  v dňoch od 17. do 21. apríla 2023.

Bilaterálne rokovania-

Technology & Business Cooperation Days

Slovenská obchodná a priemyselná komora s  partnermi  Enterprise Europe Network pozývame na B2B obchodné rokovania. Online rokovania je možné si dohadovať na 4. až 6. apríla 2023 a osobné rokovania v našich rokovacích priestoroch na výstavisku /prípadne vo Vašej expozícii ak ste vystavovateľ  v dňoch od 17. do 20. apríla 2023.

Registrácia

Odporúčame využiť obe formy stretnutia, aby sa umožnili aj stretnutia medzi účastníkmi online a účastníkmi na mieste. Pri registrácii uveďte v karte „SETTINGS“ podpornú organizáciu “ SK00072 – Slovenská obchodná a priemyselná komora“

Priebežne aktualizovaná stránka podujatia: __TU

Registrácia

Národná expozícia slovenských firiem

Na výstave bude organizovaná aj  spoločná expozícia slovenských vystavovateľov z radov MSP, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

O veľtrhu HANNOVER MESSE 2023

Hannover Messe je globálny  technologický veľtrh spájajúci  viaceré medzinárodné veľtrhy (Priemyselná automatizácia, MDA, Energia, Digital Factory, Comvac, Industrial Supply and Research & Technology) do komplexného hodnotového reťazca. Stránka výstavy: TU a  sprievodný program: _TU.