Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

Slovenská obchodná priemyselná komora a Regionální hospodářská komora Brno Vás pozývajú na 7. ročník medzinárodnej B2B konferencie o digitalizácii výroby a chytrých technológiách pre priemysel

BRNO INDUSTRY 4.0  –  2023

Podujatie ponúka diskusné panely s odborníkmi a inšpiratívnymi ľuďmi (technológia, digitálne úspechy)
odborné prednášky o technológiách a ich praktických implementáciách; nové kontakty a B2B stretnutia.
Odborné zameranie podujatia je na  4 aspekty modernej výroby:
Digitalizácia | Flexibilita | Nové technológie | Bezpečnosť

Rámcový program:
streda 15. február 2023
09:00 – 12:00 Plenárne zasadnutie ( možnosť aj on line účasti)
13:00 – 16:00 odborný program (v mieste konania)                13:00 – 16:00  B2B rokovania (v mieste konania)
__________Sekcia 1: Digitalizácia
__________Sekcia 2: Nové technológie
__________Sekcia 3: Flexibilita
__________Sekcia 4: Kybernetická bezpečnosť
16:00 – 17:00 Popoludňajšie plenárne zasadnutie ( možnosť aj on line účasti)

 

 

Viac: https://www.sopk.sk/tn/event/konferencia-industry-40/