Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

SOPK – Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s., organizuje účasť slovenských subjektov na jubilejných 60. kontraktačných veľtrhoch módy, obuvi a koženého tovaru, ktoré sa uskutočnia na brnianskom výstavisku 17. – 19. februára 2023 (piatok – nedeľa).

Viac na: https://www.sopk.sk/tn/event/styl-kabo-februar-2023/