Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Pozývame slovenské firmy na kooperačné podujatie MEDICA Healthcare Brokerage Event, ktoré je sprievodným podujatím výstavy MEDICA v Düsseldorfe (14. – 17. november 2022).

Cieľom je pomôcť podnikom, univerzitám a výskumným inštitúciám pri hľadaní partnerov  pre vývoj produktov, výrobu a licenčné zmluvy, distribučné partnerstvá, výskumnú spoluprácu, spoločné podniky, financovanie/investície, verejných nákupcov alebo iné typy partnerstiev.

Sprievodné podujatie MEDICA Healthcare Brokerage Event je rozložené do viacerých dní (voľba termínov rokovaní je voliteľná): od 1. septembra do 15. decembra 2022. Viac info na oficiálnej stránke.

Forma účasti:
• fyzická účasť na mieste (hala 6, 1 poschodie -Galeria č. A6.1 /alebo s rokovanie na expozícii vystavovateľa)
• dištančne on-line

Zameranie:
• Zdravotnícka technika a riešenia pre ochranu zdravia
• Elektromedicina, zdravotnícka technika
• Informačné a komunikačné technológie
• Fyzioterapia, ortopedické zariadenia
• Komodity na jednorazové použitie, spotrebný tovar
• Laboratórne zariadenia, diagnostika

Program:
• B2B rokovania a
• odborné semináre (priebežne aktualizované)

Registračné poplatky:
150 Euro – firmy, združenia, výskumné inštitúcie atď.
75 Euro – začínajúce podniky (založené 1.1.2020 alebo neskôr)
0 eur – investori, biznis anjeli
0 Euro – nákupcovia (distribučná spoločnosť zahraničných výrobkov alebo verejný nákupca)

Poznámka: Všetci účastníci, ktorí nás budú informovať o úspešne nadviazanej spolupráci a písomne to potvrdia v dokumente, dostanú späť svoj registračný poplatok.

Registrácia: do 30. novembra 2022 TU ◄ Pri registrácii v časti „Settings“ vyberte kód Vašej EEN podpory pre SOPK: SK – SOPK.