Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

BRNO INDUSTRY 4.0 | 2020
4. ročník medzinárodnej B2B konferencie o digitalizácii výroby a chytrých technológiách pre priemysel


 

Hlavné témy:
•Flexibilná výroba a pokročilá automatizácia
•Digitalizácia riadenia výroby & Case study
•Dátová analytika a jej využitie pre optimalizáciu výroby
•Ukážky riešení vo firmách
•Kybernetická bezpečnosť v priemyslu
•Networking - predom dohodnuté B2B rokovania

Bližšie informácie a registrácia : https://brno-industry-40-2020.b2match.io/

Podujatie sa realizuje v rámci spolupráce Enterprise Europe Network