Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Trenčianska regionálna komora SOPK, zástupca URBIS SMART CITY FAIR pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizuje účasť slovenských subjektov na veľtrhu inteligentných riešení pre mestá a obce, ktorého druhý plnohodnotný ročník sa uskutoční v novom termíne 5. - 6. júna 2019.Kľúčovými témami veľtrhu sú: Budovanie inteligentných štvrtí, digitálne mesto, udržateľná doprava, energetická politika a vodohospodárstvo.

Ste lídrami v inováciách, dodávateľmi riešení a služieb pre mestá a obce alebo máte skvelý nápad ako zlepšiť život v mestách? Príďte predstaviť vaše technológie, vízie a riešenia tým, ktorí budú rozhodovať o ich zapojení do života ľudí. Kraje, mestá, obce, mikroregióny a európske združenia nebudú v Brne chýbať.

Základné informácie o veľtrhu. Viac informácií nájdete na www.smartcityfair.cz a www.bvv.cz/urbis

Cenové podmienky. Organizátori pripravili pre vystavovateľov aj špeciálnu ponuku balíčkov \"na veľtrh jedným podpisom\"

Ak Vás táto ponuka zaujala a chcete vystavovať na veľtrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 vyplňte on-line prihlášku

Na ďalšie otázky Vám radi odpovieme na nižšie uvedených kontaktoch.

Ing. Ľudovít Mičuda
Tel.: 032 6525 275, 0948 011 198
E-mail:

Záverečná správa URBIS SMART CITY FAIR 2018

Fotogaléria veľtrhu URBIS SCF 2018