Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

SOPK v spolupráci s Regionálnou komorou Osijek, Chorvátsko a Regionálnou komorou Novi Sad, Srbsko pripravujú obchodné rokovania firiem v Osijeku a Novom Sade. Program:

5. jún 2016 (nedeľa)
- spoločná doprava Nitra – Novi Sad, ubytovanie v hoteli
6. jún 2016 (pondelok)
- prijatie na obchodnej komore Novi Sad a stretnutie s srbskými firmami
- spoločná doprava Novi Sad - Osijek, ubytovanie v hoteli
7. jún 2016 (utorok)
- prijatie na obchodnej komore Osijek a stretnutie s chorvátskymi firmami
- spoločná doprava

 

Viac info: http://nr.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016031405