1.10.2015 PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

Čítať ďalej...

7. 9. 2015 KOUČOVACIE ZRUČNOSTI MANAŽÉRA

Tréning je nadstavbovým vzdelávaním pre absolventov tréningu Leadership. Cieľom je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorých cieľom je osobnostný rozvoj, ako aj zvyšovanie výkonnosti a rozvoja zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie.

Čítať ďalej...