Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národní klasterová asociace, Stredoeurópske zoskupenie CEDEG spolu s ďalšími  partnermi vás pozývajú na konferenciu venovanú praktickým riešeniam, odporúčaniam a prezentáciám najnovších dostupných riešení:

  • Ako sa mení kybernetická bezpečnosť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a COVIDom?,
  • Nová smernica NIS2 a schopnosť firiem a organizácií riešiť kybernetickú bezpečnosť,
  • Aktuálne skúsenosti s útokmi ransomware a zmena situácie v jeho type zamerania, frekvencie a šírenia,
  • Ako prebieha a čo vám môže priniesť RedTeaming?
  • Úplne nová technológia pentestingu od izraelského start-upu Pentera – riešenie založené na vysokej miere zapojenia umelej inteligencie,
  • Aktuálne technologické updaty,
  • Ako zaistiť optimálnu bezpečnosť aplikácií, SIEM a ďalšie?
  • Vzdelávanie budúcich špecialistov kybernetickej bezpečnosti pre potreby firiem a organizácií v regióne…

To a oveľa viac sa dozviete v rámci pokračovania podujatí o najnovších inovačných trendoch: Kybernetická bezpečnosť v regiónoch- Západné Slovensko 2023.

Dátum  a čas konania:  28.3.2023; 9:00 – 14:00 hod

Miesto konania: hotel Elizabeth, Trenčín

Pre viac info viď : https://www.sopk.sk/tn/event/kybe-tn-2023/