Pamätná známka SOPK

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora vydala pamätnú známku pri príležitosti zasadnutia Generálnej rady Medzinárodnej obchodnej komory v Bratislave 2015.

Čítať ďalej...

9.9.2015 Inteligentné budovy - stretnutie systémových dodávateľov

Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. Cieľom stretnutia je vytvorenie platformy schopnej zostavovať ponuku služieb odberateľom v súkromnom a verejnom sektore pri obnove a rekonštrukcii budov na úroveň inteligentných budov.Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. 

Čítať ďalej...

Podpora vývoja a inovácií vo firmách

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Čítať ďalej...