1.7.2017 SKLÁRSKE SYMPÓZIUM AJ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SKLÁRNI RONA

Skláreň RONA a.s. a Trenčianska regionálna komora SOPK pozývajú 
na Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2017 a Deň otvorených dverí.


Sympózium je najdôležitejšou aktivitou osláv 125. výročia sklárne Rona a momentálne vrcholia prípravy na jeho zabezpečení. Je dlhoročnou tradíciou , že RONA otvorí každé dva roky svoje výrobné priestory dizajnérom z celého sveta pre zhmotnenie svojich návrhov a nápadov. Dobré podmienky a vytvorenie dostatočného časového priestoru pre tvorbu dizajnérov dáva záruku kvalitných a hodnotných diel, ktoré sú v posledný deň sympózia, počas Dňa otvorených dverí prezentované v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach.

Čítať ďalej...

28.-30. 6. 2017 MEDZINÁRODNÁ SKLÁRSKA KONFERENCIA

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“. 

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční 
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Čítať ďalej...

26. 4. 2017 VEĽTRH URBIS 2017

Trenčianska regionálna komora SOPK, zástupca veľtrhu URBIS pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na veľtrhu inteligentných riešení pre mestá a obce, ktorý sa uskutoční 26. - 29. apríla 2017. Súbežne s veľtrhom URBIS prebiehajú Stavebné veľtrhy Brno, veľtrh Drevo a stavby Brno (DSB) a medzinárodný veľtrh nábytku a interiérového dizajnu MOBITEX.

 

Bližšie info: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017020801

19.4.2016 MOTOSAM a Jozef Igaz-Tlačivá -Papier získali čestné uznanie SOPK za etiku v podnikaní

Spoločnosť MOTOSAM a.s. z Myjavy a spoločnosť Jozef Igaz-Tlačivá-Papier z Trenčína získali čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. 

Ocenenie konateľom firiem Ing. Jánovi Elkovi a Jozefovi Igazovi v zastúpeného Ing. Júliusom Homolom odovzdali na Zhromaždení delegátov SOPK dňa 19.4.2016 v Bratislave predseda SOPK Peter Mihók, vicepremiér Peter Pellegrini, guvernér NBS Jozef Makúch a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Obom spoločnostiam úprimne gratulujeme.

Stanovisko TRK SOPK k spoločnostiam:
velka_cena_sopk_stanovisko_rktn.pdf

Profily ocenených spoločností:
MOTOSAM

JOZEF IGAZ-TLAČIVÁ-PAPIER