Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora vydala pamätnú známku pri príležitosti zasadnutia Generálnej rady Medzinárodnej obchodnej komory v Bratislave 2015.

O limitovanú edíciu je značný záujem, ktorý ostane neuspokojený.  Vzhľad výročnej známky, ktorej jeden exemplár vlastníme je možne vidieť na Facebooku Trenčianskej komory SOPK: https://www.facebook.com/SOPK.RKTN/