Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. Cieľom stretnutia je vytvorenie platformy schopnej zostavovať ponuku služieb odberateľom v súkromnom a verejnom sektore pri obnove a rekonštrukcii budov na úroveň inteligentných budov.Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. 


Program:

 • otvorenie,
 • definovanie technologického rámca inteligentných budov
 • diskusia
 • návrh platformy a jej činnosti
    Podujatie je realizované v spolupráci so Sekciou investičných celkov SOPK
  Účastnícky poplatok: bezplatné
  V prípade vážnych prekážok brániciach fyzickej účasti v mieste konania je možná účasť aj prostredníctvom on-line konferencie.
  Informácie: Martin Plško tajomník sekcie SDIC Tel: +421 32 6520035