Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali stretnutie a rokovania s honorárnymi konzulmi zastupujúcimi Slovenskú republiku  v zahraničí.

 

Slovenské firmy mali  možnosť prezentovať svoje aktivity a zámery formou individuálnych rokovaní s 25 honorárnymi konzulmi z 12 krajín sveta.
Miesto konania: Hotel Elizabeth, Trenčín
Termín: 20.5.2015

Program:
9:30 - 10:00 registrácia
10:00 - 10:30 otvorenie podujatia a prezentácie (MZV SR, TSK, SOPK, SARIO)
10:30 - 12:30 bilaterálne rozhovory
Zameranie stretnutia:  cestovný ruch, investície, export ,inovácie.
Zastúpené  štáty: Filipíny; Ruská federácia; Sudán; Rakúsko; Nový Zéland; Taliansko; Nórsko; Japonsko; USA; Nepál, Sri Lanka, Pakistan.

V mieste konania v historickom hoteli Elizabeth sa mohli honorárni konzuli popri bilaterálnych rozhovoroch s podnikateľmi zoznámiť aj s históriou a to s rímskym nápis, pochádzajúcim z roku 179 n.l. ako aj samotným Trenčianskym hradom.

Po skončení návštevy Trenčína sa skupina presunula do RONA a.s., Lednické Rovne, kde  ich privítalo vedenie firmy a  prešli vzorkovú miestnosť,  ručnú a technologicky unikátnu strojovú výrobu úžitkového skla.

Podujatie sponzorsky podporili: Old Herold s.r.o., Trenčín; Fructop Ostratice; Chateau Freistadt s.r.o., Hlohovec; Agrofarma Červený kameň; Hotel Elizabeth 

Bližšie info: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015052104