Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Prestížny medzinárodný festival dizajnu s veľkou českou účasťou a sprievodným programom. Cieľom je predstavenie noviniek dizajnu s presahom do iných druhov umenia. Partnerom podujatia je oz punkt. Podrobnosti programu v rokovaní. Plánovaná je prezentácia Jana Plecháče a Henricha Wielguse, Studie Dechem, Tadeáše Podrackého a Markéty Kratochvílové / Skywalkers a Pavel Brejcha a Lasvit. 

Místo konání:  Hviezdoslavovo nám 8, Bratislava

Datum: Od:     8.6.2015            Do:         14.6.2015

Zdroj informácie: České centrum v Bratislave