Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách tak, aby spĺňali požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0)?

Odpoveď ponúkajú výsledky projektu „Educate for future – EDU4future“.

 

 

Aktivity – alebo tiež intelektuálne výstupy (IO)
IO1:  Medzinárodná metodika pre tvorbu  hodnotiacej správy a príkladov dobrej praxe -Country Report
Dostupné jazykové verzie  SKENCZDEITSI

IO2. Hodnotiace  správy o krajine (country reports) a príklady dobrej praxe partnerov sú dostupné v angličtine a príslušnom národnom jazyku. Úvodné zhrnutie s odkazmi na národné správy Slovenskej republiky , Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Talianska a Slovinska sú súčasťou dokumentu Zhrnutia národných správ.
Dostupné jazykové verzie  SKENCZDEITSI

IO3. Komparatívna analýza– benchmarking, porovnáva a analyzuje situáciu na Slovensku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a Slovinsku.
Dostupné jazykové verzie  SKENCZDEITSI

IO4. Zbierka odporúčaní ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách Návrh odporúčaní (v  jazykoch slovenský, český, nemecký, anglicky, talianský, slovinsky ).
Dostupné jazykové verzie  SKENCZDEITSI

 

Web info: 

https://www.sopk.sk/nezaradene/2654/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://www.facebook.com/EDU4.0future

 

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci komunitárneho programu ERASMUS+
Komponent : KA202 Inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave
Kód projektu: 2020-1-SK01-KA202-078375
Doba riešenia: 11/2020 – 12/2022 (26 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava (Lead partner)
TREXIMA, s.r.o. Zlín
Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Dresden
ConPlusUtra GmbH, St. Pölten
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., Verona
G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p., Ljubečna

Bližšie informácie: Ján Václav, Ľubica Žovincová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032 6523834

logosbeneficaireserasmusleft_sk_1.jpg