Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

4EDU

Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji

Projekt vytvára a v praxi overuje nové spôsoby podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov, ktorý zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Reflektuje aktuálnu situáciu v Trenčianskom kraji, ktorý patrí ku krajom s rozvinutou rôznorodou priemyselnou štruktúrou a veľmi dobre fungujúcim systémom duálneho vzdelávania.

Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v trenčianskom kraji je otvorený aj pre ďalších účastníkov zo  SR pričom zohľadňuje aj  špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Základným východiskom pre úspešnú realizáciu sa stalo Memorandum o spolupráci medzi
*Agentúrou SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu n.o.;
* Krajským centrom voľného času, r.o. Trenčianskeho samosprávneho kraja a
* Trenčianskou regionálnou komorou SOPK.

Popis dielčích aktivít:

* Pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4EDU“
V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého sa uskutočnilo 31.8.2020 pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4 EDU“. Počas tohto stretnutia diskutovali o nasledovných témach:
Čo chýba pedagógom?
Čo chýba žiakom, keď vchádzajú na trh práce?
Aké sú nové trendy v práci s mládežou a ako ich môžeme využiť v školách?
Ako zvýšiť motiváciu žiakov? Ako myslieť na špeciálne potreby našich žiakov?

 * Tvorba vzdelávacieho modulu, ktorý reflektuje potreby zamestnávateľov, škôl, samospráv.
Tento vzdelávací modul pre pedagógov a študentov bude vychádzať z nových trendov a výskumov, ktoré máme k dispozícii o živote mladých ľudí, spôsobe fungovania a potrebách nielen ich, ale aj trhu práce a celkovej spoločnosti.

* Overovanie vzdelávacieho modulu v praxi
Expertný tím projektu pripravil osnovy a metodiku programu pre rozširujúce vzdelávanie pedagogických pracovníkov a pracovníkov  s mládežou.  Momentálne prebieha jej overovanie v praxi. Predpokladá sa, že do overovania sa zapojí: 120 pedagógov a 240 žiakov.

* Príprava akreditácie na MŠVVaŠ SR.-výsledkom projektu bude Akreditácia vzdelávacieho programu pre pedagógov a pracovníkov s mládežou.

Bližšie informácie a kontakty :
Ľubica Žovincová; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel:032-6523834
Silvia Štefaniková; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel: 032-744 60 48Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.          www.esk.gov.sk     www.ludskezdroje.gov.sk   www.minedu.sk