Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

4EDU

Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji

Projekt vytvára a v praxi overuje nové spôsoby podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov, ktorý zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Reflektuje aktuálnu situáciu v Trenčianskom kraji, ktorý patrí ku krajom s rozvinutou rôznorodou priemyselnou štruktúrou a veľmi dobre fungujúcim systémom duálneho vzdelávania.

Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v trenčianskom kraji je otvorený aj pre ďalších účastníkov zo  SR pričom zohľadňuje aj  špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Základným východiskom pre úspešnú realizáciu sa stalo Memorandum o spolupráci medzi
*Agentúrou SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu n.o.;
* Krajským centrom voľného času, r.o. Trenčianskeho samosprávneho kraja a
* Trenčianskou regionálnou komorou SOPK.

Popis dielčích aktivít:

1.    Zostavenie pracovnej skupiny projektu, ktorá bude identifikovať kľúčové oblasti a ciele nových vzdelávacích modulov
Pracovná skupina bola zostavená a jej zasadnutie prebehlo 31.8.2020, na ktorom boli identifikované najväčšie výzvy a požiadavky a potreby, ktoré by mali byť napĺňané v rámci vzdelávacích modulov. Zo zasadnutia máme zápisnicu, metodiku, výstupy a aj krátke video.
 
2. Tvorba vzdelávacích modulov ( 2 moduly) zameraných na metodické vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov.
Prostredníctvom projektu sme vytvorili školenia, ktoré overujeme v praxi.
 
 
3. Overenie vzdelávacích modulov (2 moduly) zameraných na metodické vzdelávanie pedagogických pracovníkov a odborných pracovníkov s mládežou  a žiakov.
Overenie bolo zrealizované a na základe výstupov boli upravené a prispôsobené oba školiace moduly.
 
4. Úprava vzdelávacích modulov (2 moduly) zameraných na metodické vzdelávanie pedagogických pracovníkov a odborných pracovníkov s mládežou  a žiakov.
Overenie bolo zrealizované a na základe výstupov boli upravené a prispôsobené oba školiace moduly.
 
5. Plošná realizácia vzdelávania multiplikátorov -  pedagogických a odborných pracovníkov s mládežou  a žiakov. Bolo zrealizovaných 6 - dvojfázových vzdelávaní, 3 pre cieľovú skupinu pedagogických a odborných pracovníkov s mládežou  a a 3 dvojfázové školenia pre žiakov.
V prvej polovici roku 2023 sú už naplánované ďalšie 4 dvojfázové vzdelávacie aktivity.
 
6. Príprava Akreditácie vzdelávacích programov 4EDU s cieľom ďalšej implementácie v Trenčianskom kraji ale aj mimo jeho územia.
Príprava vzdelávacích modulov je prispôsobená aj potrebám na predloženie žiadosti o akreditáciu.
 

7.    Pracovné stretnutia lektorských tímov. Pracovné stretnutia lektorských tímov prebiehali pokiaľ možnosti pandemickej situácie povolili offline a tiež online prostredníctvom ZOOM platformy. V roku 2021 sa uskutočnilo jedno prezenčné stretnutie so školiteľmi, počas ktoré ho sme do detailov rozpracovali vzdelávacie moduly a ich prepojenie. V závere roka 2022 sa realizovalo pracovné stretnutie lektorskych tímov aby spoločne vyhodnotili priebeh vzdelávaní roku 2022 a stanovili harmonogram termínov vzdelávaní na ďalšie obdobie implementácie roku 2023 pre obe cieľové skupiny - pedagogických a odborných zamestnancov a tiež žiakov základných a stredných škôl.

8.    Riadenie/ koordinácia projektu
9. Propagácia a zdieľanie výsledkov

20.9.2023 Konferencia o skvalitnení odborného vzdelávania, kariérneho poradenstva a práce s mládežou.    Viac informácii:TU

 

Aktuálne

Projektom 4EDU takto prešlo šesť skupín pedagógov zo škôl v Trenčianskom kraji, v realizačnej fáze od apríla 2022 až do apríla 2023.
* Vyhodnotenie vzdelávania pedagógov: TU

Vyhodnotenie vzdelávania žiakov:_TU

Výstupom ich implementácie novonadobudnutých kompetencií v praxi sú aj vytvorené videometodiky využitia neformálneho vzdelávania v pedagogickej praxi.

* Odkaz na videometodiky:_TU

 

 

Bližšie informácie a kontakty :
Ľubica Žovincová; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel:032-6523834
Silvia Štefaniková; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel: 032-744 60 48

Web: https://rcmtn.sk/4edu/

 

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.          www.esk.gov.sk     www.ludskezdroje.gov.sk   www.minedu.sk