Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

 

 

"Kvalifikačná a konzultačná koncepcia" má modulárnu štruktúru a pozostáva z dvoch oblastí:

Všetky moduly majú zhodnú štruktúru. Po úvodnom popise modulu (zhrnutí) je uvedený vzdelávací obsah vo forme niekoľkých komponentov. Každý komponent obsahuje rad (stiahnuteľných) pracovných materiálov, ktoré sa dajú poskladať podľa individuálnej potreby.

→ Informácie pre trénerov predstavujú koncepciu tréningu trénerov ako hlavného vodítka pre trénerov a konzultantov pri použití materiálov Euro Crafts 21 v praxi. Ďalej tu nájdete všeobecné informácie o → projekte Euro Crafts 21 → kontaktoch na rôznych projektových partnerov. Hlavný jazyk nástroja Euro Crafts 21 je angličtina; niektoré materiály sú tiež k dispozícii v národných jazykoch.

Tím projektu Euro Craft 21 dúfa, že tu nájdete užitočné materiály pre Vašu prácu pri tvorbe trvalej udržateľnosti.

 

Viac info: http://www.eurocrafts21.eu/