Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

 

 

ARTISTIC


 • Project: ARTISTIC – Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch Strednej Európy
 • Acronym: ARTISTIC
 • Dĺžka projektu: 1.7.2017 - 30.6.2020
 • O projekte:

  Projekt sa zameriava na zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva (ICH) a identifikáciu tradičných zručností, upevnením spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom s cieľom definovať rozvojové plány, ktoré podporia inovatívne projekty pre malé a stredné podniky, start-upy. Projekt bude podporovať občanov, prevádzkovateľov kultúrnych podujatí, miestnych aktérov a investorov, s cieľom valorizovať nehmotné kultúrne dedičstvo a hľadať riešenia ako udržať miestne projekty. Na dosiahnutie tohto cieľa bude projektom ARTISTIC vyvinutá stratégia NKD obsahujúca sadu nástrojov a služieb pre financovanie aktivít NKD. Bude sprevádzkovaný on-line panel umožňujúci prepojenie aktivít na úrovni zapojených krajín Strednej Európy nielen v oblasti jednotlivých tém, ale aj v oblasti finančných aspektov. Pre podporu udržateľnosti týchto aktivít bude pre každý zapojený región zriadené kontaktné miesto, ktoré bude pokračovať s poskytovaním služieb a informácií aj po ukončení projektu.

 • Informačný leták o projekte ARTISTIC

  Brožúra: Prvky nehmotného kultúrneho dedičstva-Trenčiansky kraj


  Hlavný partner projektu:
  t2i Technology Transfer and Innovation, Lancenigo di Villorba, Italy
  www.t2i.it

  Projektoví partneri:
  ISN – innovation service network GmbH, Graz, Austria
  www.innovation.at

  Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, Feldbach, Austria
  www.vulkanland.at

  South Bohemian Chamber of Commerce, České Budějovice, Czech Republic
  www.jhk.cz

  West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd, Szombathely, Hungary
  www.westpannon.hu

  Sub Carpathian Chamber of Commerce, Krosno, Poland
  www.pigkrosno.pl

  Rzeszow Regional Development Agency, Rzeszóv, Poland
  www.rarr.rzeszow.pl

  Slovak Chamber of Commerce and Industry, Trenčín, Slovakia
  www.tn.sopk.sk

  Municipality of Bovec, Bovec, Slovenia
  www.obcina.bovec.si

  Jarina, cooperative for rural development, Litija, Slovenia
  www.jarina.si

  b&s consulting and training for the rural area GmbH, Leipzig, Germany
  www.bsleipzig.de

  Veneto Region, Venice, Italy
  www.regione.veneto.it

  Bližšie informácie:
  Ľubica Žovincová, BSBA
  tel.: 032/ 6525 285
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.