Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Aktuálna ponuka pracovných miest podnikateľských subjektov v SR a ČR prihlásených na portáli siete S1.