5. - 6. 6. 2019 URBIS SMART CITY FAIR 2019

Trenčianska regionálna komora SOPK, zástupca URBIS SMART CITY FAIR pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizuje účasť slovenských subjektov na veľtrhu inteligentných riešení pre mestá a obce, ktorého druhý plnohodnotný ročník sa uskutoční v novom termíne 5. - 6. júna 2019.Kľúčovými témami veľtrhu sú: Budovanie inteligentných štvrtí, digitálne mesto, udržateľná doprava, energetická politika a vodohospodárstvo.

Ste lídrami v inováciách, dodávateľmi riešení a služieb pre mestá a obce alebo máte skvelý nápad ako zlepšiť život v mestách? Príďte predstaviť vaše technológie, vízie a riešenia tým, ktorí budú rozhodovať o ich zapojení do života ľudí. Kraje, mestá, obce, mikroregióny a európske združenia nebudú v Brne chýbať.

Základné informácie o veľtrhu. Viac informácií nájdete na www.smartcityfair.cz a www.bvv.cz/urbis

Cenové podmienky. Organizátori pripravili pre vystavovateľov aj špeciálnu ponuku balíčkov \"na veľtrh jedným podpisom\"

Ak Vás táto ponuka zaujala a chcete vystavovať na veľtrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 vyplňte on-line prihlášku

Na ďalšie otázky Vám radi odpovieme na nižšie uvedených kontaktoch.

Ing. Ľudovít Mičuda
Tel.: 032 6525 275, 0948 011 198
E-mail:

Záverečná správa URBIS SMART CITY FAIR 2018

Fotogaléria veľtrhu URBIS SCF 2018

16.-18.2.2019 STYL - KABO FEBRUÁR 2019

Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s., organizuje účasť slovenských subjektov na 53. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi, ktoré sa uskutočnia na brnianskom výstavisku 16. - 18. februára 2019.Informácie pre vystavovateľov nájdete v materiáli a na stránke veľtrhov.

Pre jednoduchšie zabezpečenie účasti - \\\"na veľtrh jedným podpisom\\\", organizátori už tradične pripravili pre vystavovateľov ponuku typových stánkov \\\"all inclusive\\\" pre veľtrh STYL a pre veľtrh KABO.

Prečo vystavovať na veľtrhoch módy a obuvi v Brne?

Ak Vás táto ponuka zaujala a chcete vystavovať v samostatnom stánku na veľtrhu STYL - vyplňte on-line prihlášku, ak na veľtrhu KABO on-line prihlášku.

Trenčianska regionálna komora SOPK ponúka firmám účasť v spoločnej expozícii. Fotografia expozície SOPK
Pozvánka s prihláškou

Na ďalšie otázky Vám radi odpovieme na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Ľudovít Mičuda
Tel.: 032 6525275, 0948 011198
E-mail:

23.-24. 10. 2018 KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018

Vo vedomí vážnosti úloh nielen podnikovej sféry v súvislosti s riešením problematiky priemyselných emisií vo vzťahu na zmeny legislatívy a spoločenské požiadavky, pripravil ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci v poradí už ôsmy ročník konferencie zaoberajúcej sa širokou škálou tém súvisiacich s priemyselnými emisiami vo všetkých ich pevných, tekutých, či plynných formách.


Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch. Samozrejme predstavitelia vrcholných orgánov štátnej správy vo svojich prezentačných blokoch predstavia najnovšie legislatívne zmeny a odpovedia na otázky účastníkov.

Kde, kedy: 23. - 24. október 2018, Vienna House Easy Bratislava

Vic info a prihláška