21. 10. 2020 Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020

 
Slovenská kooperačná burza (SKB)  ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.
 
Chyďte príležitosť za pačesy:
Využite zvýhodnenú cenu registrácie do 31. 8. 2020!

110 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 90 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti. 
Cena platná od 1. 9. 2020:
130 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 110 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.

Čítať ďalej...

5. -7. 10. 2020 KONTAKT-KONTRAKT - MSV BRNO 2020

Nové obchodné príležitosti je možné získať na kooperačnom B2B podujatí formou dvojstranných stretnutí s presným časovým harmonogramom, ktoré budú prebiehať popri Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne.
Slovenské spoločnosti sa môžu registrovať na kooperačné rokovania "KONTAKT-KONTRAKT" organizované ako sprievodné podujatie veľtrhu.

Čítať ďalej...

2.-3. 9.2020 URBIS SMART CITY FAIR, BRNO

Termín konania 3. ročníka veľtrhu URBIS SMART CITY FAIR je  2. - 3. septembra 2020.


Trenčianska regionálna komora SOPK, zástupca URBIS SMART CITY FAIR pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizuje účasť slovenských subjektov na veľtrhu inteligentných riešení pre mestá a obce, ktorého tretí plnohodnotný ročník sa uskutoční 2. - 3. septembra 2020. Novinkou je pridaný tretí deň veľtrhu (4.9.) -"Miestna inšpirácia", v ktorom sa záujemcovia môžu inšpirovať príkladmi z regiónu priamo v mieste realizácie.

Čítať ďalej...

14.7.2020 COLNÝ SADZOBNÍK, ZMENY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 2020

Cieľ seminára: odborný seminár zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie klasifikácie tovarov, harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné pravidlá a tovary, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne 2019/2020 a sú účinné od 1.1.2020. Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2020. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému, dohodu ITA (o postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie.

Čítať ďalej...